Hendikos Peć: Trudimo se za ravnopravnost dece, sveobuhvatnost u školama i ostale usluge

Osobe sa posebnim potrebama kojima je neophodna fizioterapija, psihologija, logopedija, kućna nega i humanitarni program često potraže rešenje u regionalnom centru „Hendikos“ u Peći.

Regionalni direktor Hendikosa Peć, Egzon Ćorkadiju kaže da u Hendikos centru ima 64 dece sa posebnim potrebama kao što su fizioterapija, psihologija, logopedija, kućna nega i humanitarni program.

„Imamo dve vrste socijalnih šema: invalidske, prva kategorija i sa pratiocem. Trudimo se za ravnopravnost dece, sveobuhvatnost u školama i ostale usluge. Imamo slučajeve koji su u porastu. U našem centru 64 dece imaju usluge direktne kao što su fizioterapija, psihologija, logopedija, kućna briga i humanitarni program“, kaže Ćorkadiju.

On se nada da će njihov rad podržati i ministarstvo

Uglavnom imamo probleme sa projektima. Svaki projekat ima svoje ljude, što više projekata ima više usluga. Verujemo da će nas u budućnosti i ministarstvo i opština više podržati“, rekao je Ćorkadiju.

Ćorkadiju kaže da Hendikos pokriva 5 gradova u regionu sa ukupno 4562 učlanjene osobe.

„Verujem da se prava osoba sa invaliditetom poštuju jer postoji zakon o ljudskim pravima, različite konvencije za dečija prava. Svako dete ima svoje pravo, kako u ustanovama, tako i u školama. Hendikos u Peći je regionalni, pokriva pet gradova Junik, Dečane, Klina i Istok i Peć. Ukupni broj je 4562 osobe koje su učlanjene u ovim gradovima“kazao je Ćorkadiju.

On smatra da je uzrok žalbi na lekarsku komisiju zakon koji je trenutno u procesu promena.

„Imamo žalbe na lekarsku komisiju jer je zakon u procesu promena, jer nisu sve dijagnoze preuzete unutar zakona. Često nisu ispoštovane dijagnoze različitih osoba sa pšosebnim potrebama“, kaže Ćorkadiju.

Ćorkadiju kaže da se finansiraju uz pomoć iz opštinsog odbora i ministarstva pravde, ali se nada da će se novim zakonom dosta toga promeniti u pogledu plata, infrastrukture i obrazovanja.

„Mi radimo sa projektima. Nadamo se da će biti poseban zakon za ova pitanja i verujemo da će ministarstvo pokriti troškove radnika i samog centra. Objekti su stari i treba ih renovirati. Finansiramo se od opštinskog odbora koji dodeljuje određenu sumu i ministarstvo pravde. Verujemo da će se novim zakonom regulisati sve plate i dijagnoze u budućnosti. Osim što vidimo da u zakonu ima mnogo rupa, nadamo se da će se više raditi na obrazovanju, infrastrukturi i prilazima odnosno pristupu osoba sa invaliditetom. Novi objekti nemaju toliko obzira za osobe u kolicima, ima žalbi i tužbi unutar sudova u Prištini. Ima ih 4 ili 5“, matra Egzon Ćorkadiju.

Ovaj tekst je deo projekta „Jačanje participativnog novinarstva u borbi protiv lažnih vesti“, koji implementira Radio Goraževac, uz podršku regionalnog projekta „SMART Balkan – Civilno društvo za zajedničko društvo na Zapadnom Balkanu“ koji realizuju Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) i Institut za demokratiju i Posredovanje (IDM) i finansijski podržano od strane norveškog Ministarstva spoljnih poslova (NMFA).
Sadržaj teksta je isključiva odgovornost autora i implementatora projekta i ne odražava nužno stavove norveškog Ministarstva spoljnih poslova (NMFA).