Dodeljene nagrade za “Najbolje prakse u primeni Zakona o upotrebi jezika”

Dodela nagrada (Foto: Kancelarija poverenika za jezike)

Kancelarija poverenika za jezik u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) petu godinu zaredom dodelila je nagrade “Najbolje prakse u primeni Zakona o upotrebi jezika”. Dobitnici nagrada su Budimir Ničić, novinar Medija centra u Čaglavici, Lindite Rugova, dekanka Filozofskog fakulteta u Prištini, Opština Štrpce, Istok i Uroševac, kao i NVO Nevo koncepti.

Problem nepoštovanja Zakona o upotrebi jezika na Kosovu je izražen godinama, a najčešće u institucijama koje su inače dužne da ga poštuju. Srpski, kao i albanski je službeni jezik na Kosovu, međutim, na događajima koje institucije organizuju često nema prevoda, na šta ukazuju pre svega mediji.

Medija centar je poslednjih meseci više puta ukazivao na ovaj problem. Novinar Budimir Ničić istakao je da su mediji “najveći šampioni u trpljenju i suočavanju sa problemima koji se odnose na nepoštovanje jezika”.

“Mi iz Medija centra se često obraćamo Kancelariji poverenika za jezik i mislim da to treba svi da rade i građani, mediji, novinari kao i predstavnici civilnog društva. Na primer u opštini Priština, tamo nemate ni jedan natpis na srpskom jeziku, kao ni formular, i kada ode neko ko ne razume albanski on zatraži pomoć od ljudi koji čekaju i uvek ima dobrih ljudi koji pomognu da se ispuni formular ili da se preda zahtev, ali to nije rešenje. Mora problem sistemski da bude rešen”, rekao je on.

Dragana Kevkić predstavnica Opštine Štrpce je kazala da joj je velika čast, posebno jer treću godinu zaredom opština Štrpce dobija nagradu.

“Razlike između nas u jeziku, posebno poslednjih godina, se sve više izražavaju i nažalost svih nas sve više razdvajaju. Ovo je samo još jedan podstrek da i u budućnosti što više, bolje i efikasnije gradimo naše međuljudske odnose”, rekla je ona.

Šef Misije Oebsa na Kosovu Majkl Devenport mišljenja je da će Kosovo uskoro ostati bez radne snage, kada su prevodioci u pitanju jer, kako je rekao, “prevodioci koji rade na Kosovu približavaju se dobi za penziju”.

“Učenje jezika dugih je vitalno za komunikaciju. Od presudnog značaja je da doprete do druge zajednice i da je razumete ali uskoro ćemo se na Kosovu suočiti sa dramatičnim nedostatkom osoblja ukoliko se ne uradi više na učenju barem dva zvanična jezika na Kosovu. Ubeđen sam da velika promena vlade preko strategije obrazovanja koja treba biti sprovedena i odgovarajuće finansirana širom Kosova pomoći ukoliko želimo da školujemo, obučimo i inspirišemo novu mladu generaciju koja će biti sposobna da pruži kvalitetan prevod u budućnosti”, dodao je Devenport.

Poverenik za jezike Slaviša Mladenović je naveo da bi želeo da dobitnici nagrada nastave istim ritnom i da se bore za jezička prava na Kosovu.

“Veliki broj institucija koje nadgleda Kancelarija poverenika za jezik ne sprovodi u potpunosti Zakon o upotrebi jezika. Mnogi prtethodni dobitnici nagrada su u poslednje vreme svoju performansu značajno pogoršali”, istakao je on.

Nagrade “Najbolje prakse u primeni Zakona o upotrebi jezika” dodeljene su u hotelu Svis Dajmond u Prištini.