Civilno društvo traži da Konjufca razreši Balje i Demi Murtezi zbog homofobnih izjava

Detalj sa jedne od sednica Kоmisije zа ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica, žrtve seksualnog nasilja rata i peticije (Foto: Skupština Kosova)

Organizacije civlnog društva su u otvorenom pismu predsedniku Skupštine Kosova Gljauku Konjufci zatražile hitno razrešenje Dude Balje sa mesta predsedavajuće Komisije za ljudska prava, kao i razrešenje članice istog tela Ljabinote Demi Murtezi zbog klevetanja i govora mržnje prema LGBTIQ+ osobama.

Organizacije civilnog društva sa Kosova, njih 55, su izrazile „duboku zabrinutost“ u vezi sa „diskriminatornim izjavama Dude Balje, predsednice Komisije za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica, žrtve seksualnog nasilja u ratu i predstavke, kao i članice te Komisije Ljabinote Demi Murtezi, protiv LGBTIQ+ zajednice.

Kako su NVO navele u saopštenju za javnost, „07.02.2024, tokom sastanka ove komisije sa civilnim društvom kojeg je sazvala Duda Balje na temu ‘Trenutna situacija u zaštiti i unapređenju ljudskih prava na Kosovu’ suočili smo se sa još jednom demonstracijom homofobije i diskriminacije LGBTIQ+ zajednice od strane javnih zvaničnika, ujedno i predstavnika naroda Kosova“.

Predstavnici civilnog sektora su dodali da su njihovi zahtevi „jednostavni i jasni“, te da homofobima nije mesto u Skupštini.

NVO tvrde da je Duda Balje „u javnim izjavama ostala nepokolebljiva u svom diskriminatorskom odnosu prema LGBTIQ+ osobama. Koristeći argument ‘ličnog mišljenja’, zanemarila je činjenicu da nosioci javne funkcije, posebno one u oblasti ljudskih prava, treba da vode računa o zaštiti i poštovanju prava svakog pojedinca, bez obzira na seksualnu orijentaciju ili bilo koju drugu pripadnost“.

U saopštenju se navodi i da su „klevetničke i diskriminatorske izjave nastavljene čak i od poslanice Ljabinote Demi Murtezi, prisutne na ovom sastanku, koja je javno izjavila da ‘LGBTIQ+ osobe prenose bolesti’“ i dodaju da je to izjava „koju smo od nje čuli ranije na sednici parlamenta, datuma 16.03.2022“.

Organizacije civilnog društva poručuju da „homofobiji i diskriminaciji nije mesto u demokratskom i inkluzivnom društvu“ i traže „hitno razrešenje Dude Balje sa mesta predsedavajućeg Komisije za ljudska prava“.

„Ne možemo dozvoliti da osoba sa diskriminatorskim stavovima vodi tako važnu instituciju za zaštitu osnovnih ljudskih prava na Kosovu. Istovremeno, zahtevamo i razrešenje Ljabinote Demi Murtezi iz iste ove komisije zbog njenog klevetanja i govora mržnje prema LGBTIQ+ osobama“.

NVO zahtevaju da Skupština Kosova „momentalno reaguje i preduzme mere da garantuje da javne pozicije zauzimaju lica koja poštuju i promovišu ljudska prava, bez razlike za sve, definisana Ustavom Kosova“.

Otvoreno pismo su potpisale sledeće NVO: Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS), Centar za ravnopravnost i slobodu (CEL Kosovo), Centar za razvoj društvenih grupa (CSGD), Kosovski centar za rodne studije (QKSGJ), Civil Rights Defenders, Kosovski institut za pravosuđe (IKD), YMCA, Termokiss, Kosovski Fond za humanitarno pravo (HLC), Dylberizm, DokuFest, Centar za informisanje, kritiku i akciju (QIKA), Udruženje novinara Kosova (AGK), Integra, Kosovski centar za rehabilitaciju preživelih od torture (KRCT), Pokret FOL, Community Building Mitrovica (CBM), Inicijativa za progres (INPO), Çohu, Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF), Boginje, Kosovski institut za demokratiju (KDI), Prištinski institut za političke studije (PIPS), Fond za razvoj zajednice (CDF), Centar za obuku i resurse zagovaranja (ATRC), Kosovo – Women 4 Women, Savet mladih Kosova (KYC), Institut Sekhmet, Ženska mreža Kosova (RrGK), Fondacija sedamnaest (17), Institut za socijalnu politiku „Musine Kokalari“, Kosovar Institute for Policy Research and Development (KIPRED), Demokratija za razvoj (D4D), Organizacija za unapređenje kvaliteta obrazovanja (ORCA), Centar za informisanje i društvena unapređenja (QIPS), NVO Pishtarët, Advocacy Centre for Democratic Culture (ACDC), Kosovski centar za bezbednosne studije (QKSS), Bubble fondacija Kosovo, Democracy Plus (D+), Roma Versitas Kosovo (RV Kosovo), Centar Multimedija, TruAktiv, Anibar, NVO Aktiv, New Social Initiative (NSI), Center for Legal Aid and Regional Development Kosovo (CLARD), Astronomy Club Kosovo, Sbunker, ETEA, HANDIKOS, TOKA, SIT – Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime, Iniciativa Kosovare për Stabilitet – IKS, Fourth Wave.