Dogovorena saradnja Ministarstva za zajednice i povratak i Agencije za imovinu

Detalj sa sastanka zvaničnika Minstarstva za zajednice i povratak i Agencije za imovinu (Foto: Ministarstvo za zajednice i povratak)
Ministar za zajendice i povratak Nenad Rašić sastao se sa direktoricom Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine Aferditom Beka Arifaj, kako bi razgovarali o postavljanju pravnih normi, a radi unapređenja komunikacije i saradnje kao osnove za jačanje prava građana, saopšteno je medijima.

Rašić i Beka Arifaj su se dogovorili o formiranju radne grupe koja će identifikovati sve prethodne nedostatke i izraditi opšti sporazum koji će poslužiti kao osnova za dalju saradnju ovih institucija.

“Ciljevi budućeg sporazuma su da Ministarstvo za zajednice i povratak bude most u povezivanju građana i agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine”, stoji u saopštenju.

Ovaj sporazum, kako se dalje navodi, proizilazi iz strateškog dokumenta usvojenog na kraju prošle godine na sednici Vlade Kosova_ “Strategija za zaštitu prava i intresa zajednica i njihovih članova” koja između ostalog predviđa ubrzavanje rešavanja pitanja otuđivanja, uzurpacije ili bespravnog korišćenja zemljišta.