Radnička prava na Kosovu daleko od zadovoljavajućih

U opštinama Peć i Prizren radnici se suočavaju sa nedostatkom zdravstvenog, penzijskog i drugih osiguranja, što otežava njihovu svakodnevicu i sigurnost na poslu. Stručnjaci naglašavaju da su radnici ključni kapital društva, ali se njihova prava i sigurnost često zanemaruju, posebno u poređenju sa standardima u zapadnom Evropom.

Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu, Ali Bajgora iz Prizrena kaže za TV Prizreni da opšta obaveza poslodavca i zaposlenog kada su u pitanju prava radnika, treba da bude briga o porodici.

“Imamo institucionalnu organizaciju na veoma visokom nivou koja nije nastavila sa neophodnim interesom za zaštitu prava radnika. Imali smo veoma brz razvoj i to je uticalo na stvaranje veoma velikog broja različitih privrednih društava, a kao rezultat ovoga, mislim da možda imamo nekoliko grešaka u vezi sa merama koje je trebalo preduzeti, a to je stvorilo probleme različite prirode, što je potom rezultiralo nesrećama na radu, nepoštovanjem ugovora i sličnih problema na radu. Ovo je pitanje koje, osim što je institucionalna obaveza, smatram da treba da bude opšta obaveza, poslodavci treba da imaju i obavezu prema porodici”, kazao je Bajgora.

Slična situacija je i sa pravima radnika u opštini Peć. Stručnjak za ekonomiju Egzon Kastrati kaže za Radio Peja da su radnici najvažniji kapital jednog društva, te da im se ne posvećuje dovoljno pažnje.

“Svima su puna usta priče da se prava radnika moraju zaštititi, integritet radnih mesta, ali se odavno vrlo malo radi za te radnike, jer znamo da su radnici najvažniji kapital razvoja jednog biznisa. Treba da se fokusiramo na razvoj privatnog sektora i kada to kažemo, zaista treba da se dostojanstveno odnosimo prema radnicima u privatnom sektoru”, rekao je Kastrati.

Pored većinske zajednice na Kosovu, problem sa poštovanjem prava radnika imaju i manjinske zajednice.

Bajro Zulji iz regiona Župe kaže za Radio Astra da u zapadnim zemljama postoji uređen sistem kakav je bio ranije u Jugoslaviji, kako kaže, na Kosovu je situacija jako loša jer nema različitih vrsta osiguranja.

„Svojevremeno sam radio 10 godina u Švajcarskoj, a nakontoga sedam godina u Nemačkoj. U tim zemljama je zakono regulisano zdravstveno, socijalno penzijsko i druga osiguranja. Dok na Balkanu, pošto sam radio u Makedoniji, Crnoj Gori i na Kosovu, u tim zemljama je sve bilo dobro do raspada Jugoslavije. Sada su prava radnika ugrožena, jer se sve svodi na ono da uzmeš ono što zaradiš, a za penziju ti ne ostane ništa. Što se tiče poslodavaca sve je ok, isplate su redovne, međutim ne vidim mogućnost za odlazak u penziju. Imam 64 godine, a na Kosovu nismo obezbeđeni zdravstvenim osiguranjem“, kazao je Zulji.

Na onlajn upitniku koji su popunjavali građani na sajtu Radio Goraždevca, 45,5% radnika smatra da njihova radna sredina nije bezbedna, isti broj ispitanika kaže da je doživelo diskriminaciju na radnom mestu. Kada su u pitanju redovna plata, plaćeni godišnji odmor, posedovanje ugovora o radu i druga slična pitanja, većina njih kaže da u tom segmentu nema većih problema.

Stručnjaci naglašavaju da su radnici najvažniji kapital društva i da je neophodno poboljšati uslove rada kako bi se osigurala njihova prava i dostojanstvo. Bez ozbiljnijih institucionalnih reformi i većeg fokusa na zaštitu radničkih prava, radnici na Kosovu će i dalje biti suočeni s nesigurnošću i nedostatkom osnovnih osiguranja.