Prof. dr Veroljub Stanković prvi Srbin dobitnik “Srebrnog krsta”

Foto: Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Foto: Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Prof. dr Veroljub Stanković sa Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, postao je prvi Srbin koji je dobio medalju „Srebrni krst“.

Priznanje mu je dodeljeno za izuzetne pedagoške, stručne i naučne rezultate u fizičkoj edukaciji i sportu.

Na 18. FIEPS Evropskom kongresu u Ohridu, Severna Makedonija, koji je održan od 25. maja do 2. juna, prof. dr Veroljub Stanković dobio je medalju “Silver cross” za izuzetne pedagoške, stručne i naučne rezultate koji prevazilaze nacionalne okvire.

“Silver cross” je jedna od najvećih svetskih nagrada i prof. dr. Veroljub Stanković je prvi u Srbiji kome je dodeljeno ovo priznanje.

„Profesori i asistenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini, aktivno su učestvovali u radu ovog naučnog skupa, gde je dogovoreno proširenje međunarodne saradnje sa nekoliko srodnih evropskih fakulteta. Ovaj kongres bio je prilika da se promoviše konferencija ATAVPA koja se, u organizaciji Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, svake godine održava na Kopaoniku, kao i časopis Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje” navedeno je u objavi na zvaničnom sajtu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.