Veliki broj investicija u zdravstvene centre u opštinama Peć i Prizren

U opštinama Peć i Prizren uložena su značajna sredstva u razvoj zdravstvenih centara, što uključuje izgradnju novih objekata, nabavku opreme i zapošljavanje kadrova. Ova ulaganja dolaze kako od kosovskih institucija, tako i od Vlade Republike Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koja pruža podršku Zdravstvenom centru „Peć“ sa sedištem u Goraždevcu.

Doktorka Mirijana Drigant, vršilac dužnosti direktora Zdravstvenog centra Peć koji funkcioniše u Goraždevcu, ističe kontinuirane napore i značajna sredstva koja Vlada Republike Srbije ulaže u ovaj centar. Pored finansijskih ulaganja, posebno naglašava zapošljavanje mladih stručnjaka, što je, prema njenim rečima, veliki uspeh.

„Što se tiče investiranja i ulaganja u Zdravstveni centar Peć, to nam na kontinuiranom nivou vlada Republike Srbije zajedno sa kancelarijom za Kosovo i Metohiju ulaže dosta napora i dosta novca. Pre svega, najviše bih uzdojila zapoošljavanje mladih osoba. Što se tiče srednjeg i stručnog kadra, obnovili smo naš kolektiv što smatram najvećim uspehom“, kazala je Drigant za Radio Goraždevac.

Međutim, Drigant kaže da se centar suočava sa nedostatkom specijalista, što se pokušava rešiti angažovanjem stručnjaka iz drugih zdravstvenih ustanova. Drigant dodaje da je centar dobro opremljen u poređenju sa drugim domovima zdravlja i da se kontinuirano radi na poboljšanju zdravstvene zaštite.

„Imamo problema sa stručnjacima, odnosno specijalistima raznih specijalnosti. To pokušavamo da prevaziđemo tako što nam dolaze internisti iz drugih domova zdravlja, internista oftamolog, otorinolaringolog, doktor krvnih sudova. Organizujemo od zavisnosti od njihovih mogućnosti da dođu kod nas. Što se tiče aparature, smatram da je naš dom zdravlja dosta opremljen u odnosu na druge domove zdravlja, trudimo se da što više poboljšamo zdravstvenu zaštitu“, dodala je Mirjana Drigant.

Kada je grad Peć u pitanju primetno je ulaganje u opštoj bolnici.

Direktor za zdravstvo u opštini Peć, Petrit Locina, ističe da su u prvih šest meseci ove godine izgrađena dva nova zdravstvena centra. Centri porodične medicine u Vitomirici i Kapešnici, Zatri i Karagaču i da će značajno unaprediti primarne zdravstvene usluge u ovim naseljima. Locina dodaje da je skoro završen i objekat u Bogi, koji će uskoro biti otvoren.

“Tokom prvih šest meseci ove godine realizovani su projekti u primarnoj zdravstvenoj infrastrukturi, odnosno u objektima centara porodične medicine. Poseban akcenat stavljam na otvaranje centra porodične medicine u Vitomirici i pripreme koje se vrše za otvaranje objekta Porodičnog centra br.3 koji pokriva naselja Kapešnica, Zatra i Karagač u gradu Peći. Dakle, ovo su dve kapitalne investicije koje su napravljene za grad Peć i koje će imati dobar uticaj na pružanje primarnih zdravstvenih usluga za pacijente ovih regiona. Imamo i objekat u Bogama koji smo skoro završili i njegovo otvaranje će se desiti u narednim nedeljama”, kazao je Petrit za Radio Peja.

U Prizrenu je otvorena nova laboratorija za kateterizaciju u sklopu Regionalne bolnice. Dr. Daut Gorani navodi da će ova laboratorija, koja će raditi utorkom i petkom, značajno rasteretiti klinički centar u Prištini i omogućiti pacijentima iz Prizrena da dobiju neophodne usluge bez putovanja.

“Ova radna jedinica biće od velike pomoći za klinički centar Kosova jer imamo veoma veliki broj pacijenata kojima je potrebna kateterizacija srca. U početku ćemo početi da radimo dva puta nedeljno, utorkom i petkom, trudićemo se da ispunimo sve elektivne (one koji su na čekanju) slučajeve kao i hitne slučajeve, naravno zbog skraćivanja vremena kako pacijent ne bi morao da putuje u Prištinu iz Prizrena zbog toga, jer i ovde postoje dovoljni uslovi za veoma dobar i uspešan rad”, kazao je Gorani za TV Prizreni.

Pored ulaganja u samom gradu, u opštini Prizren se ulaže i u manjim sredinama.

Afrim Bajrami, vršilac dužnosti glavnog medicinskog tehničara u Centru za familijarnu medicinu u Prizrenu, kaže da je u poslednje dve decenije mnogo uloženo u zdravstvo u ovom regionu. Donacije, kako od stranih organizacija, tako i od Ministarstva zdravlja Kosova i opštinskog direktorata u Prizrenu, omogućile su nabavku sanitetskih vozila i medicinske opreme. Tokom pandemije COVID-19, Ministarstvo zdravlja je doniralo neophodne aparate i opremu, a ambulante u Župi se redovno renoviraju uz podršku opštinskih vlasti i humanitarnih organizacija. Bajrami posebno izdvaja najnoviju donaciju italijanskog KFOR-a, koji je renovirao i opremio ambulantu u Mušnikovu.

“U period od 2002. godine bilo je mnogo donacija, kako od stranih tako i od Ministarstva zdravlja Kosova i opštinskog direktorijata u Prizrenu. U skorije vreme tačnije pre 4 godine centru Familijarne medicijne Rečane donirano je novo sanitetsko vozilo od strane Ministarstva zdravstva dok smo u službi imali vozilo koje je donirano od strane Johaniter, koje je i dan danas u funciji. Pored novog vozila koje nam je olakšalo transport, Ministarstvo je u vreme pandemije Covida doniralo aparate i svu prateću sanitarnu opremu za potrebe našeg centra. Svake godine se sve ambulante u Župi renoviraju uz podršku direktorijata opštine Prizren, kao i uz pomoć humanitarnih pojedinaca I organizacija koje su nam tokom perioda Covida pomogle da što bolje pružimo naše usluge. Izdvojio bih najskoriju donaciju u ambulanti familijarne medicine u Mušnikovu od strane italijanskog KFOR-a koji je u saradnji sa Direktorijatom zdravstva Prizren renovirao ambulanta Mušnikovo i snabdeo je savremenim apratima za pružanje medicinske pomoći”, kazao je Bajrami.

Ulaganje u zdravstvene centre, njihovu opremu i stručni kadar, kao i podrška studentima različitih grana medicine, od ključnog je značaja za buduće generacije i unapređenje zdravstvene zaštite u ovim regionima.