Kosovska policija: Raspisan konkurs za policajce na Severu

Kosovska policija (Foto: Ognen Teofilovski/Rojters)
Kosovska policija raspisala je konkurs za prijem policijskih službenika za rad u Regionalnoj Direkciji policije na Severu. Zainteresovani kandidati mogu da apliciraju od 11.07. do 25.07.2024. godine.

Kako je saopšteno medijima, Kosovska policija raspisuje konkurs za nevećinske zajednice na Kosovu, odnosno, Srbe, Bošnjake, Turke, Gorance, Rome, Aškalije, Egipćane, Hrvate, Crnogorce i Makedonce.

Kandidati koji se prijavljuju za policijske službenike u Policiji Kosova moraju ispuniti sledeće kriterijume:

Da poseduju kosovsko državljanstvo;

-Da imaju između 18 i 30 godina;

-Da imaju završeno srednje obrazovanje;

-Da su u dobrom fizičkom, psihičkom i emocionalnom stanju;

-Da nisu osuđivani ni za jedno krivično delo;

-Da nemaju tetovaže na vidljivim mestima (lice, vrat i ruke);

-Da imaju lični integritet i visoke etičke vrednosti.

Navedeno je da uz aplikaciju, kandidati moraju priložiti dokumenta kao što su:

Kopija diplome o visokom ili srednjem obrazovanju, a za one koji su obrazovanje završili u inostranstvu – potrebna je overena kopija diplome;

-Izvod iz matične knjige rođenih (kosovski, ne stariji od 6 meseci);

-Uverenje da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci);

-Kopija lične karte ili pasoša;

-Jedna fotografija formata 5 x 5.

Nakon apliciranja kandidati polažu testove i to:

-Pismeni test;

-Test fizičkih sposobnosti;

-Intervju,

-Psihološki test,

-Lekarski pregled;

-Provera prošlosti.

Popunjena prijava, odnosno formular koji kandidati mogu preuzeti na sajtu Kosovske policije ili u stanicama policije, zajedno sa ostalom gore navedenom dokumentacijom, može se dostaviti samo fizički u najbližoj stanici policije u svim regionima na Kosovu, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Za detaljne informacije, zainteresovani se mogu obratiti i na brojeve telefona: 038-5080, ili lokalne: 1002, kao i na 038/245-184, takođe u terminu od 09 do 15 časova.

“Nakon selekcije aplikacija, uspešni kandidati će biti pozvani da učestvuju na gore navedenim testovima”, dodaje se u saopštenju.

Informisanje kandidata u vezi svake faze testiranja biće objavljeno na zvaničnom sajtu Policije Kosova na adresi: www.kosovopolice.com kao i na oglasnim tablama u Regionalnim Direkcijama i relevantnim Policijskim Stanicama.