Presuda Pjeteru Šalji biće izrečena 16. jula

Pjetr Šalja (Printskrin: Specijalizovana veća Kosova)
Pjetr Šalja (Printskrin: Specijalizovana veća Kosova)

Specijalizovano veće u Hagu saopštilo je da je izricanje presude bivšem pripadniku OVK Pjeteru Šalji zakazao za početak naredne nedelje.

Presuda Pjeteru Šalji biće izrečena 16. Jula u 14:00 časova, saopšteno je iz Specijalizovanih veća u Hagu.

Za šta se tereti Pjeter Šalja?

U ovom predmetu tužilac tereti Pjetera Šalju i nekoliko drugih vojnika Oslobodilačke vojske Kosova, policajaca i stražara da su približno od 17. maja 1999. do 5. juna 1999. učestvovali u proizvoljnom lišavanju slobode, surovom postupanju, mučenju, a u jednom slučaju i u ubijanju zatvorenika u fabrici metala u Kukešu, na severu Albanije.

“Prema optužnici, žrtve tih krivičnih dela bile su pod sumnjom da kolaboriraju sa Srbijom ili da ne podržavaju OVK, i nisu aktivno učestvovale u neprijateljstvima. Osam žrtava učestvovalo je u sudskom postupku preko pravnog zastupnika. U optužnici se navodi da su zatvorenici u fabrici metala redovno zlostavljani, kako fizički, na primer, premlaćivanjem raznim predmetima, tako i psihički, na primer, pretnjama smrću, ponižavanjem, maltretiranjem, saslušavanjem i prisilnim ili iznuđenim izjavama i priznanjima”, navodi se u opštužnici protiv Pjetra Šalje.

Dalje se navodi da je Pjeter Šalja značajno doprineo krivičnim delima za koja se tereti tako što je u njima neposredno učestvovao, kao i tako što nije preduzeo odgovarajuće mere kako bi obezbedio humano postupanje sa zatvorenicima u fabrici metala u Kukešu, te tako što je na neki drugi način pomagao u vršenju krivičnih dela za koja se tereti.

Tok postupka

Sudija za prethodni postupak je 12. juna 2020. potvrdio prvobitnu optužnicu protiv Pjetera Šalje.

Dana 16. marta 2021. Šalja je uhapšen u Belgiji, a 15. aprila 2021. doveden je u pritvorski objekat Specijalizovanih veća.

Tokom faze prethodnog postupka obelodanjeni su dokazi, donete su odluke o preliminarnim podnescima i za osam lica odobren je status žrtve koja učestvuje u postupku. Njihove interese zastupa zastupnik žrtava, podsećaju iz Specijalizovanih veća.

Suđenje Pjetru Šalji je počelo 21. februara 2023. s uvodnim izlaganjima specijalizovanog tužioca, zastupnika žrtava i odbrane. Tužilaštvo je izvođenje dokaza završilo 6. jula 2023. Zastupnik žrtava je svoje dokaze izneo 21. avgusta 2023.

Odbrana je s izvođenjem dokaza počela 20. septembra 2023. Dana 15. januara 2024. branilac Pjetera Šalje zvanično je obavestio veće da je završio s izvođenjem dokaza u ovom predmetu.Dokazni postupak u ovom predmetu okončan je 9. februara 2024, a učesnici u postupku su završna izlaganja održali od 15. do 17. aprila 2024. Tužilaštvo je izvelo deset svedoka, zastupnik žrtava dva, a odbrana deset.