22.8 C
Pec
5. jul 2022

Prizren: Arheološki muzej od regionalnog značaja

U starom delu prizrenske čaršije, okrnjen i sakriven iza višespratnica, mahom sagrađenih nakon rata, odoleva Šemsidin Ahmed-begov hamam iz 1498. godine, tik uz samu Sahat-kulu Ešref-paše, koju je on sagradio u XIX veku.

Ovaj hamam, manji u odnosu na čuveni Gazi Mehmed-pašin, odoljevao je zubu vremena i nije poznato kada je izgubio svoju prvobitnu funkciju. Ipak, lokalno stanovništvo, će vam reći da su 1972. godine, na njemu počeli restauratorski i konzervatorski radovi. Nekoliko godina kasnije, odnosno krajem 1975. godine,  ovaj objekat iz osmanlijske kulturne baštine, od tadašnjih vlasti dobija novu namenu, pretvoren je u Arheološki muzej od regionalnog značaja.

Od samog početka, u muzeju je radio arheolog Luan Koćbaši, specijalista za kasnu antiku i rani Srednji vek.

„Naš muzej ima veoma bogatu zbirku sa oko hiljadu eksponata, a koje se ne mogu svi videti, jer objekat je u fazi renoviranja. Tu su eksponati, predmeti koji potiču sa arheoloških lokaliteta prizrenskog regiona i hronološki gledano radi se o predmetima koji su pronađeni na lokalitetima iz praistorije, odnosno neolita, eneolita, bronzanog, gvozdenog doba, rimskog doba, ranog i kasnog srednjeg veka. Skoro je svaki period zastupljen, a poznato je da je sam grad Prizren, drevni i da je star više od dva milenijuma“, kaže Koćbaši.

Lokacija muzeja, odgovara zahtevima, iako opštinske vlasti, posebno uprava urbanizma, nisu vodili računa oko dozvola za izgradnju kuća, pa je samo mesto zasenjeno i nije ga baš lako naći.

„Na konzervaciji i restauraciji muzeja se radilo pre više od 40 godina, preko zavoda za zaštitu spomenika Prizrena. Očekujemo dalja ulaganja od strane nadležnih institucija“, dodaje arheolog Koćbaši.

Specifičnost ovog hamama, pretvorenog u muzej je to da je u sklopu hamama sagrađena Sahat kula. Objekti koji nemaju nikakva funkcionalnu vezu, tako da ova isprepletenosti je jedinstvena u gradu na Bistrici. Sa arhitektonskog aspekta, muzej ima ogromnu vrednost jer je jedinstvena zgrada sa dve tipologije, u kojoj su smešteni eksponati od velikog istorijskog i naučnog značaja.

NAJNOVIJE

Više