“Dokaz smrt”, “dozvola sahrane”, “uverenje održavlanstvo” – jezičke besmislice u službenim dokumentima na Kosovu

Formular Ministarstva unutrašnjih poslova pod nazivom „Zahtev za dokumenta civilnog stanja“ (Foto: Medija centar Čaglavica)

Kršenja jezičkih prava na Kosovu su svakodnevna pojava, posebno kada je reč o pravu na upotrebu srpskog jezika, koji je, iako službeni i u potpunosti ravnopravan sa albanskim jezikom, često potpuno zanemaren ili „unakažen“.

Jedan od “novijih” primera „jezičkog incidenta“ na Kosovu je formular Ministarstva unutrašnjih poslova pod nazivom „Zahtev za dokumenta civilnog stanja“, gde su na “srpskom” jeziku ispisane potpuno besmislene reči i termini koji se koriste kao nazivi za pojedina dokumenta.

Tako na primer u koloni gde se zahteva da se upiše datum, kao i mesto rođenja piše „datum rodenja“ i „mesto rodenja“.

U delu formulara gde je potrebno označiti za koji dokument podnosite zahtev takođe ima brojnih besmislica.

Tako je izvod rođenja postao “izvod redena”, ekstrakt rođenja je u formularu “ekstrakt rodena”, “dokaz smrt”, “dozvola sahrane”, “uverenje održavlanstvo”, “uverenje obracnom stanju…”.

Takođe u delu formulara gde treba da se upiše ime i prezime jednog od roditelja podnosioca zahteva na srpskom jeziku piše “ime i prezime majke”, dok u istoj koloni na albanskom i engleskom piše “ime i prezime oca”. U sledećoj koloni na albanskom i engleskom piše ime i prezime majke, a na srpskom “ime i prezime oca”.

Ovaj formular Medija centru Čaglavica poslao je građanin Severne Mitrovice, koji tvrdi da ga je dobio u opštini Severna Mitrovica.

Zamenica gradonačelnika Severne Mitrovice Katarina Ađančić potvrdila je za Medija centar da se ovaj formular koristi u opštini Severna Mitrovica, ali da “odogovrnost zbog nejasnih termina u njemu nije na opštini već na onome ko je izdao taj obrzac”.

Medija centar Čaglavica obratiće se u vezi sa ovim slučajem Kancelariji poverenika za jezike na Kosovu.