Otvoreno o svemu: Pravo žena na nasleđe

Otvoreno o svemu (Foto: Radio Goraždevac)

Autor: Ivona Kolašinac

Žene na Kosovu u većini slučajeva ne uživaju pravo na porodično nasleđe, pa je zbog toga i procenat nepokretne imovine na njihovo ime mali, ocene su predstavnika civilnog društva. Zakon na Kosovu kaže da su “Sva fizička lica pod istim uslovima jednaka u nasleđivanju”.

Diplomirana novinarka Milica Stojanović Kostić, osnivačica sajta Ženski info i predsednica NVO “Pravo na pravo”, u interviju za “Otvoreno o svemu” na Radio Goraždevcu ističe da, iako zakon priznaje rodnu ravnopravnost u nasleđivanju, mnoge žene na Kosovu se suočavaju s preprekama kada pokušavaju da ostvare svoja prava.

Ona kaže da iako su žene sve više informisane o svojim pravima, često se ne ohrabruju da ih ostvare, navodeći da “ne mogu” ili da će biti viđene kao sebične.

“Žene su delimično svesve i delimično informisane o svojim pravima u vezi sa nasleđem, s tim da informisanost žena je danas veća nego ranije. Upoznate su sa pravima koje imaju iako u  svakodnevnom razgovoru sa njima nećete čuti da su ohrabrene da zatraže svoj deo imovine. Prosto su svesne ali kažu mi ne možemo. Dakle, one jesu informisane u većoj meri. Dakle, ima naravno žena koje i dalje ne vide ništa normalno u tome da žensko dete bilo šta nasledi. Međutim, dešava se to da je razvojom savremene tehnologije mnogi pravni akti, mnogi zakoni su postali dostupniji. Tako da žene sada definitivno jesu bolje informisane o svojim pravima”, kazala je u intervijuu za Radio Goraždevac Milića Stojanović Kostić.

Adudio emsiju “Otvoreno o svemu” sa Milicom Stojanović Kostić možete poslušati ovde:

Milica dodaje da razvojem tehnologije, žene su sve bolje informisane o svojim pravima, ali kada dođe do sporova oko nasleđivanja, one se suočavaju s predrasudama i optužbama da razaraju porodicu.

“Dešava se da žene u ređem broju slučajeva, sada već odvešćene žene, tuže svoju braću i tuže naslednike ko god bili da bi dobile deo imovine koji im po zakonu pripada. Ali po svoj prirodi nije nužan samo zakon decu različitih polova prosto je strašno da jedno gledate drugačije od drugog. Opet kada dođe do tih sporova oko nasleđa žene su gledane kao neko ko rastura tu primarnu porodicu, rastura odnose sa braćom, prosto je sebična, ona hoće njemu da uzme. To da li ta žena ima prava to se niko ne zapita”, kazala je Stojanović Kostić

U Zakonu o nasleđivanju na Kosova, član 3 tačka 1 kaže da su „Sva fizička lica pod istim uslovima jednaka u nasleđivanju“. Zakonski naslednici prema Zakonu o nasleđivanju su: očeva deca, njegova usvojena deca i njihovi potomci, bračni drug, roditelji, braća i sestre.

Sa pravne strane, član 7.2 Ustava Kosova jasno zabranjuje diskriminaciju žena. Štaviše, član 22 propisuje da je Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena izričito uključena u zakone Kosova.

Pročitajte još:

Tradicionalni običaji i muško potomstvo ispred zakonskih prava žena na nasledstvo